a subsidiary of Tallink Grupp
Open navigation Search
Close navigation

Rezervē numuru Atcel vai labo savu rezervāciju šeit

1

2

3

4

TALLINK HOTELS PATĒRĒTĀJU SPĒĻU SOCIĀLAJOS MEDIJOS ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

 1. Patērētāju spēles organizē TLG Hotell OÜ (turpmāk: Organizētājs) (reģistrācijas numurs 10952552, adrese Sadama 5, 10111, Tallina).
 2. Patērētāju spēles rīko Organizētāja sociālajos tīklos Facebook un Instagram.
 3. Organizētāja Facebook sociālajos tīklos ietilpst šādi konti: Tallink Hotels, Tallink Spa & Conference Hotel, Tallink Express Hotel, Tallink City Hotel, Tallink Hotel Riga, Sume Restaurant, Nero Restaurant, Tempo Resto & Baar, Brunch.ee, Aqua Spa Beauty&Wellnes, Restorans Elements
  Organizētāja Instagram sociālajos tīklos ietilpst šādi konti: tallinkhotels, sume_restoran, nero_restoran, Restoran elements.
 4. Patērētāju spēlēs var piedalīties visas fiziskās personas (turpmāk: Dalībnieks), izņemot TLG Hotell OÜ darbiniekus.
 5. Patērētāju spēles Organizētājs publicē Patērētāju spēli ar nosacījumiem.
 6. Dalībnieks Patērētāju spēlē apstiprina Organizētājam par sevi sniegto datu pareizību un atbilstību Organizētāja noteiktajiem Patērētāju spēles noteikumiem, savu vēlmi piedalīties Patērētāju spēlē un piekrišanu visiem Organizētāja noteiktajiem Patērētāju spēles noteikumiem.
 7. Patērētāju spēļu uzvarētājs tiek publicēts Organizētājam piederošajā Facebook vai Instagram kontā.
 8. Ar Patērētāja spēles uzvarētāju sazinās, vēlākais, trīs darbdienu laikā pēc uzvarētāja izsludināšanas ar Facebook vai Instagram ziņojumu.
 9. Godalgas izsniegšanai Organizētājs sazinās ar uzvarētāju, pēc tam vienojas par balvas nodošanu un godalgas lietošanu, t. i., derīguma termiņa detaļām.
 10. Ja Organizētājs 10 darbdienu laikā pēc uzvarētāja vārda publicēšanas sociālo mediju lapā nevar sazināties ar uzvarētāju, Organizētājs patur tiesības atteikties no balvas izsniegšanas.
 11. Ja Organizētājs ir sazinājies ar uzvarētāju un vienojies ar viņu par laiku, kurā godalga ir spēkā, bet, neraugoties uz to, godalgas uzvarētājs godalgu neizmanto, uzvarētājs zaudē tiesības uz godalgu un Organizētājam ir tiesības godalgu neizsniegt.
 12. Godalgas vērtība netiek izmaksāta naudā un netiek mainīta pret citu lietu vai pakalpojumu.
 13. Ar godalgas saņemšanu saistītos izdevumus Organizētājs nekompensē.
 14. Organizētājam ir tiesības vienpusēji mainīt vai labot noteikumus, paziņojot par to ar sociālo mediju starpniecību.
 15. Būtiskas noteikumu pārkāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, vai nepārvaramas varas gadījumā Organizētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji pārtraukt Patērētāju spēli un neizlozēt godalgu un/vai nenodot godalgu uzvarētājam, par to nekavējoties paziņojot ar sociālo mediju starpniecību.
 16. Organizētājam ir tiesības izslēgt no patērētāja spēles visus dalībniekus, kuri, kā uzskata Organizētājs, neatbilst noteikumiem, ieskaitot gadījumus, kad Organizētājs pamatoti uzskata, ka dalībnieks izmanto viltus kontu.
 17. Piedaloties patērētāju spēlē, dalībnieks sniedz piekrišanu savu datu apstrādei atbilstoši klientu datu apstrādes principiem, kas ir atrodami šeit. https://www.tallinkhotels.com/et/privacy-policy/
 18. Ar Patērētāju spēli saistītas pretenzijas lūdzam sūtīt uz adresi hotel@tallink.ee.