a subsidiary of Tallink Grupp
Open navigation Search
Close navigation

Rezervē numuru Atcel vai labo savu rezervāciju šeit

1

2

3

4

Personas datu aizsardzība un to apstrāde as Tallink Grupp

AS Tallink Grupp un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā Tallink) lielākā vērtība ir klientu apmierinātība. Lai uzlabotu klientu apkalpošanas līmeni un nevainojami pildītu līgumiskās saistības, Tallink uzņēmums apkopo un saglabā klientu datus, ievērojot tālāk minētos principus. Pareizi klientu personas dati ļauj uzņēmumam nodrošināt korektu un ātru klientu apkalpošanu.

– Tallink stingri rūpējas par to, lai saglabātos iegūto personas datu konfidencialitāte un ar efektīvām informācijas tehnoloģijas metodēm sargā no nelikumīgas nonākšanas trešo personu rokās.

– Tallink uzņēmums rūpējas par to, lai klientu uzticētie personas dati būtu pasargāti no jebkādas nepamatotas izmantošanas. Personas datu apstrādē Tallink uzņēmums pamatojas uz likumā noteiktajām prasībām un datus apkopo tikai tādā apmērā, kas ir nepieciešams noslēgto līgumu pildīšanai un klientu apkalpošanas uzlabošanai.

– Tallink rīcībā esošie personas dati netiek izpausti citām personām, izņemot likumā noteiktos gadījumus un tad, ja šādu atļauju ir devis pats personas datu īpašnieks.

– Esošos personas datus Tallink ir tiesīgs nodot savam datu apstrādātājam, lai apkopoto informāciju varētu efektīvāk izmantot klientu apkalpošanā. Tallink uzņēmums ir atbildīgs par pilnvarotā datu apstrādātāja rīcību, un pilnvarotās personas pilnībā ievēro Tallink noteiktos personas datu apstrādāšanas principus. Atbildīgais datu apstrādātājs ir AS Tallink Grupp (adrese Sadama 5/7, Tallinn, tālrunis 640 9810, e-pasta adrese teave@tallink.ee). Pilnvaroto datu apstrādātāju saraksts ir piejams šeit.

– Tallink uzņēmums var nosūtīt sava vai meitas uzņēmumu pakalpojumu reklāmas piedāvājumus vai klientu apmierinātības aptaujas pakalpojumu uzlabošanas jautājumos, vai citus sadarbības partneru piedāvājumus. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no minētajiem piedāvājumiem vai piedalīšanās aptaujā, par to informējot Tallink uzņēmumu.

– Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu un pieprasīt savu personas datu dzēšanu no Tallink klientu datu bāzes, par to ziņojot pa tālruni 17 808 vai pa e-pastu booking@tallink.ee.

– Tallink darbinieki ir informēti par personas datu aizsardzības principiem, par to neizpaušanas pienākumu un ir atbildīgi par šo pienākumu pildīšanu.

– Personas dati tiek saglabāti Tallink datu bāzē, un katrai personai jebkurā brīdī ir nodrošināta piekļuve saviem datiem un informācijai par paša veiktajām darbībām. Ja personas dati ir novecojuši vai kādu citu iemeslu dēļ neprecīzi, katra persona jebkurā brīdī var pieprasīt šo datu labošanu.

– Apstādāšanai nepieciešamie dati ir klienta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonība, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pakalpojumu patērēšana, izdarītie pirkumi.