a subsidiary of Tallink Grupp
Open navigation Search
Close navigation

Varaa hotelli Muuta tai peru varauksesi täältä

1

2

3

4

Henkilötietojen suojaaminen ja käsittely Tallinkilla

Asiakastyytyväisyys on AS:n Tallink Grupp sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Tallink) tärkein arvo. Tallink kerää asiakastietoja alla esiteltyjen periaatteiden mukaisesti voidakseen palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja pystyäkseen noudattamaan asianmukaisesti kaikkia solmimiaan sopimuksia. Ajantasaisten tietojen ansiosta Tallink pystyy varmistamaan asiakkaiden asianmukaisen ja nopean palvelun.

– Tallink säilyttää tiedossaan olevat henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina ja estää asiakkaiden henkilötietojen joutumisen sivullisten haltuun tehokkaalla tietotekniikalla.

– Tallink suojaa halussaan olevat henkilötiedot kaikelta luvattomalta käytöltä. Tallink noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja kerää vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan solmittujen sopimusten noudattamiseen ja asiakkaiden parempaan palveluun.

– Tallink luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain silloin, kun tiedot on luovutettava lain nojalla tai kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen.

– Tallinkilla on oikeus välittää henkilötietoja Tallinkin valtuuttamille tietojen käsittelijöille pystyäkseen palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin hyödyntämällä kerättyjä henkilötietoja tehokkaasti. Valtuutetut tietojen käsittelijät noudattavat Tallinkin henkilötietojen käsittelyä koskevia kaikkia periaatteita ja Tallink vastaa heidän toiminnastaan. Vastaava tietojen käsittelijä on AS Tallink Grupp (osoite Sadama 5/7, Tallinna, puhelin 640 9810, sähköposti teave@tallink.ee). Valtuutettujen tietojen käsittelijöiden luettelo on täällä.

– Tallink voi lähettää asiakkailleen omien tai tytäryhtiöidensä palvelujen mainoksia tai asiakastyytyväisyyskyselyjä parantaakseen asiakaspalveluaan. Lisäksi Tallink voi lähettää myös muiden yhteistyökumppaneiden tarjouksia. Asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä yllä mainittujen tarjouksien tai kyselyjen vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä Tallinkille.

– Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus perua suostumuksensa ja vaatia tietojensa poistamista Tallinkin asiakastietokannasta soittamalla numeroon 17 808 tai ilmoittamalla tästä sähköpostiosoitteeseen booking@tallink.ee.

– Tallinkin työntekijät ovat perehtyneet henkilötietojen suojaamista koskeviin periaatteisiin ja salassapitovelvollisuuteen, ja he ovat vastuussa niiden rikkomisen seuraamuksista.

– Tallink säilyttää henkilötietoja tietokannoissaan, ja asiakkaalla on oikeus milloin tahansa tarkistaa omat henkilötietonsa ja itseensä liittyviä toimia koskevat tiedot. Asiakas voi myös milloin tahansa vaatia henkilötietojensa päivittämistä, jos tiedot ovat muuttuneet tai niissä on puutteita.

– Tallinkin käsittelemiä henkilötietoja ovat asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palvelujen käyttöä koskevat tiedot ja myyntipisteissä tehtyjä ostoksia koskevat tiedot.